ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chronological approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chronologiczne podejście
  1. chronological przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Jackson takes a more chronological approach to the story than did Tolkien.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo