TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"choose to focus" — Słownik kolokacji angielskich

choose to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postanów skupić
  1. choose czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    I could choose to focus the lens of attention on anything.

    Podobne kolokacje: