BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"choice plan" — Słownik kolokacji angielskich

choice plan kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plan wyboru
  1. choice rzeczownik + plan rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He likened the choice plan to a lottery ticket.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo