BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"cheap thing" — Słownik kolokacji angielskich

cheap thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tania rzecz
  1. cheap przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    These are things cheap to make and easy to conceal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo