"charming way" — Słownik kolokacji angielskich

charming way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczarowując drogę
  1. charming przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Even if they are not moving, it is still a charming way of saying 'thank you'.

    Podobne kolokacje: