"challenging time" — Słownik kolokacji angielskich

challenging time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podając w wątpliwość czas
  1. challenging przymiotnik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This is going to be a very challenging time for retailers, big and small.

    Podobne kolokacje: