"certain picture" — Słownik kolokacji angielskich

certain picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewny obraz
  1. certain przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And a certain picture keeps toppling, breaking the glass in its frame.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo