"certain entity" — Słownik kolokacji angielskich

certain entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewny podmiot
  1. certain przymiotnik + entity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The minority leader also has other institutional duties, such as appointing individuals to certain federal entities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo