"celebrity says" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity says kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława mówi
  1. celebrity rzeczownik + say czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The celebrities were furious and said they had been misled.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo