"celebrity includes" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława obejmuje
  1. celebrity rzeczownik + include czasownik
    Zwykła kolokacja

    To our thinking, real celebrities do not include anyone from a reality show.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo