"celebrity roast" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity roast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieczeń honorowa
  1. celebrity rzeczownik + roast rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Did the guests of honor consider it a celebrity roast?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo