ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"celebrity cachet" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity cachet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieczęć honorowa
  1. celebrity rzeczownik + cachet rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The resort soon took on something of a celebrity cachet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo