BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"celebrity ambassador" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ambasador honorowy
  1. celebrity rzeczownik + ambassador rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ladd is a celebrity ambassador for the child abuse prevention and treatment non-profit Childhelp.

powered by  eTutor logo