TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"celebrated book" — Słownik kolokacji angielskich

celebrated book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławna książka
  1. celebrated przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They collaborated on a number of celebrated books and, combined, produced over 30 works.

    Podobne kolokacje: