"cause to focus" — Słownik kolokacji angielskich

cause to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powód do ogniska
  1. cause czasownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A movement in the corner of his eyes caused him to focus on something in the distance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo