"casual affair" — Słownik kolokacji angielskich

casual affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przygodny romans
  1. casual przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "And that this means much more to me than a casual affair."

powered by  eTutor logo