"carry through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "carry through" po angielsku

phrasal verb
 1. przeprowadzać coś, realizować coś (np. plan, zadanie)
  Doctor X was carrying his evil plan out. (Doctor X przeprowadzał swój niecny plan.)
  We carried the plan through, you can congratulate us. (Zrealizowaliśmy plan, możesz nam pogratulować.)
  Boss, I will carry the task through, I promise. (Szefie, zrealizuję zadanie, obiecuję.)
 2. zrobić coś pomimo trudności, ukończyć coś pomimo przeszkód
phrasal verb
 1. pomóc komuś przetrwać coś (np. chorobę, kryzys)
  Don't worry, I'll carry you through this crisis. (Nie martw się, pomogę ci przetrwać ten kryzys.)
  I carried him through his disease and he didn't even thank me. (Pomogłem mu przetrwać jego chorobę, a on mi nawet nie podziękował.)

"carry through" — Słownik kolokacji angielskich

carry through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeprowadź
 1. carry czasownik + through przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  All we ask of the Thing is to carry us through the air.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo