"carry out in stages" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj etapami
  1. carry czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A major restoration effort began after the war and was carried out in several stages, the last of which came to an end in 1994.

powered by  eTutor logo