"carriage window" — Słownik kolokacji angielskich

carriage window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okno pojazdu
  1. carriage rzeczownik + window rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She moved rapidly down the steps to stand by the carriage window.

    Podobne kolokacje: