"carefully designed" — Słownik kolokacji angielskich

carefully designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrożnie zaprojektować
  1. design czasownik + carefully przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Such programs must be carefully designed as part of an overall program.