"captivating picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniewalając obraz
  1. captivating przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This Plasma TV features the powerful 1080p resolution which delivers a clear and captivating picture with a dynamic contrast ratio of 3,000,000:1 to grab your attention.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo