BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"cancel one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwoływać czyjś udział
  1. cancel czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was unable to recover from the injury before the start of the series for the 200 metres and had to cancel his participation.

powered by  eTutor logo