"campaign stop" — Słownik kolokacji angielskich

campaign stop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kampania przerwa
  1. campaign rzeczownik + stop rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Most reporters had rushed off to the next campaign stop.