"camp official" — Słownik kolokacji angielskich

camp official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik obozu
  1. camp rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Paradoxically, before long the camp officials recognised the opera's propaganda potential.

powered by  eTutor logo