"callous way" — Słownik kolokacji angielskich

callous way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezduszna droga
  1. callous przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And, in his hard and callous way, he had grown fond of the princess.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo