PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"call intervention" — Słownik kolokacji angielskich

call intervention kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmowa telefoniczna interwencja
  1. call czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some called Chris's hit magic; the family, Alicia said, called it divine intervention.

    Podobne kolokacje: