ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy volumes" — Słownik kolokacji angielskich

buy volumes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup pojemności
  1. buy czasownik + volume rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These companies supposedly bought large volumes of mobile phones and sold them back to UK missing traders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo