ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy units" — Słownik kolokacji angielskich

buy units kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup jednostki
  1. buy czasownik + unit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the past he used to buy 20 to 50 units a week.

    Podobne kolokacje: