"buy units" — Słownik kolokacji angielskich

buy units kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup jednostki
  1. buy czasownik + unit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the past he used to buy 20 to 50 units a week.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo