"buy toys" — Słownik kolokacji angielskich

buy toys kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup zabawki
  1. buy czasownik + toy rzeczownik
    Silna kolokacja

    But we mostly seemed to buy toys on the way somewhere to do something else.

    Podobne kolokacje: