"buy the product" — Słownik kolokacji angielskich

buy the product kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy products
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nabywaj wyrób
  1. buy czasownik + product rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    According to Say, the only reason to have money is to buy products.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo