PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"buy peace" — Słownik kolokacji angielskich

buy peace kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daj się nabrać na pokój
  1. buy czasownik + peace rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But in the absence of government services, executives say their programs alone cannot buy them sustained peace.

    Podobne kolokacje: