ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy out the shareholders" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykup udziały udziałowców
  1. buy czasownik + shareholder rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The money to buy out the other shareholders is supposed to come from other investors and lenders that have not even been approached.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo