"buy one's stuff" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's stuff kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy stuff
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś coś
  1. buy czasownik + stuff rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And they buy stuff for the baby they'll have one day.

    Podobne kolokacje: