ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"buy one's product" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's product kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy products
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś produkt
  1. buy czasownik + product rzeczownik
    Luźna kolokacja

    According to Say, the only reason to have money is to buy products.