ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy imports" — Słownik kolokacji angielskich

buy imports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup importy
  1. buy czasownik + import rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a result, consumers have continued to buy imports, and the trade deficit has only worsened.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo