"buy from companies" — Słownik kolokacji angielskich

buy from companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup od spółek
  1. buy czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A single company can not influence the market price as people would buy from other companies instead.

    Podobne kolokacje:

podobne do "buy from companies" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "buy from companies" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo