"buy coffee" — Słownik kolokacji angielskich

buy coffee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kawę
  1. buy czasownik + coffee rzeczownik
    Silna kolokacja

    No one who buys coffee will mind the extra costs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo