"buy apartments" — Słownik kolokacji angielskich

buy apartments kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy an apartment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup mieszkania
  1. buy czasownik + apartment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    My mother and I had decided to buy an apartment together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo