"buy a pair" — Słownik kolokacji angielskich

buy a pair kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy one pair
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup parę
  1. buy czasownik + pair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You can buy a pair of Church's for half the price.

    Podobne kolokacje: