"buy one pair" — Słownik kolokacji angielskich

buy one pair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup jedną parę
  1. buy czasownik + pair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You can buy a pair of Church's for half the price.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo