BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"buy a dog" — Słownik kolokacji angielskich

buy a dog kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup psa
  1. buy czasownik + dog rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They could buy a dog and choose its name together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo