"business record" — Słownik kolokacji angielskich

business record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokumentacja handlowe
  1. business rzeczownik + record rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You must normally keep your business records for 6 years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo