"business magazine" — Słownik kolokacji angielskich

business magazine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowy magazyn
  1. business rzeczownik + magazine rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The company didn't own a major business magazine in which to make its case.

powered by  eTutor logo