"Forbes magazine" — Słownik kolokacji angielskich

Forbes magazine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Forbes magazyn
  1. Forbes rzeczownik + magazine rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1983 Forbes magazine put his worth at more than $200 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo