"business expense" — Słownik kolokacji angielskich

business expense kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowy koszt
  1. business rzeczownik + expense rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But your point about it being a huge business expense is correct.

powered by  eTutor logo