"business condition" — Słownik kolokacji angielskich

business condition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biznesowy warunek
  1. business rzeczownik + condition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Its index of general business conditions increased to 12.0 in August from 7.8 the month before.

powered by  eTutor logo