"bureaucratic post" — Słownik kolokacji angielskich

bureaucratic post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biurokratyczne stanowisko
  1. bureaucratic przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was rewarded with a bureaucratic post in the new communist government in Beijing.

    Podobne kolokacje: