PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"building boom" — Słownik kolokacji angielskich

building boom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ożywienie w budownictwie
  1. building rzeczownik + boom rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A building boom in the 1980's has left little land available.