"brush of one's lips" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczotka z czyjś wargi
  1. lip rzeczownik + brush rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A brush of his lips and she opened her mouth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo