"bruised eye" — Słownik kolokacji angielskich

bruised eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podbite oko
  1. bruised przymiotnik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The older boy had a bruised left eye that was swollen shut.

    Podobne kolokacje: